Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2014.

Σκοπός του είναι η σπουδή, καλλιέργεια, εκμάθηση και προαγωγή της μουσικής παιδείας και τέχνης στο Δήμο, η ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, η μελέτη και έρευνα της μουσικής, η ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στα μουσικά δρώμενα και η συμμετοχή τους σε μουσικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, η διάσωση και διάδοση των μουσικών εθίμων και παραδόσεών μας. Και πλέον αυτών η συνεργασία με καλλιτέχνες και καλλιτεχνικά σύνολα, η συνεργασία με πολιτιστικούς, μουσικούς και με παρεμφερείς προς τους σκοπούς του συλλόγου φορείς, η συμμετοχή σε κοινές ή όχι καλλιτεχνικές διοργανώσεις, η επιβοήθηση, ενίσχυση και εν γένει υποστήριξη και προβολή του έργου των μουσικών φορέων, σωμάτων ή σχολών του Δήμου.

Στα πλαίσια αυτά το καλοκαίρι του 2015 ιδρύθηκε από τα μέλη του το Loutraki Festival.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit