Στις 14 Φεβρουαρίου 2018 και μετά από δύο χρόνια συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αρμόδιος Επίτροπος για την πολιτιστική πολιτική κ. Tibor Navracsics ανακοίνωσε ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε προπαρασκευαστικά μέτρα για το πιλοτικό μουσικό πρόγραμμα “Music Moves Europe”.

Η πρωτοβουλία Music Moves Europe, η οποία υποστηρίχθηκε από τις 30 ευρωπαϊκές ενώσεις και οργανώσεις που συμμετείχαν στη συνάντηση, θα διαθέτει προϋπολογισμό 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για να ξεκινήσει προπαρασκευαστικές δράσεις για ένα ειδικό καθεστώς για τη μουσική, αντίστοιχα με τον οπτικοακουστικό κλάδο.

Η ELMA και οι 29 άλλες οργανώσεις που εκπροσώπησαν τον ευρωπαϊκό μουσικό τομέα, καλωσόρισαν την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος και συνυπέγραψαν την επιστολή που στάλθηκε στον Jean-Claude Juncker, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  για τη δημιουργία ενός αποκλειστικού μουσικού ευρωπαϊκού προγράμματος στο μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ . Διαβάστε εδώ την επιστολή των εκπροσώπων του Ευρωπαίου Μουσικού κλάδου. Η υποστήριξη του έργου Music Moves Europe από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία ενός νόμιμου μουσικού προγράμματος που θα συμβάλει στην ενεργοποίηση μεγαλύτερων επενδύσεων στον τομέα, θα αυξήσει την ποικιλομορφία και την κινητικότητα των καλλιτεχνών και το ρεπερτόριο εθνικά και ευρωπαϊκά σύνορα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Tibor Navracsics, επικεφαλής της Επιτροπής Πολιτισμού, παρουσίασε τις οδηγίες του Music Moves Europe σε 5 σημεία και περιέγραψε το σενάριο για την έγκαιρη έγκριση ενός νόμου για τη μουσική. Ο τομέας της μουσικής στην Ευρώπη είναι πολύ δυναμικός, με σημαντική συμβολή στην απασχόληση και την ανάπτυξη: αντιπροσωπεύει 1 εκατ. θέσεις εργασίας και πάνω από 25 δισ. € κύκλο εργασιών. Ο κλάδος είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω. Η ΕΕ θέλει να δημιουργήσει ένα οικονομικό πλαίσιο για τον τομέα της μουσικής στην Ευρώπη κατά τα προσεχή έτη και η «Προπαρασκευαστική Δράση» του Music Moves Europe αποσκοπεί στη συγκέντρωση ιδεών και έργων για την εκπόνηση των γενικών όρων του μελλοντικού προγράμματος χρηματοδότησης.

Το συνέδριο έδωσε επιπλέον την ευκαιρία στο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Ζωντανή Μουσική  (ELMA), Vincenzo Spera (Assomusica Associazione) και στον Αντιπρόεδρο, καθηγητή Jens Michow (Ομοσπονδιακή Γερμανική Ένωση Παραγωγών Εκδηλώσεων Ψυχαγωγίας και Μουσικής – BDV) να παρουσιάσουν για πρώτη φορά επίσημα την #ELMAinitiative στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξάλλου, όλοι οι συντελεστές του κλάδου θα πρέπει τώρα να εργαστούν σκληρά για να διασφαλίσουν ότι οι συνθήκες του προγράμματος θα είναι αποτελεσματικές και ότι οι διαθέσιμοι πόροι θα είναι ανάλογοι με τη σημασία του κλάδου. Όπως σχολίασε ο Vincenzo Spera, «Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνεται στη μουσική και τον πολιτισμό και εδώ πρέπει να παρέμβουμε μαζί με τους μεγάλους ευρωπαϊκούς μουσικούς συλλόγους με τους οποίους έχουμε εργαστεί για δύο χρόνια».

Η προπαρασκευαστική δράση έθεσε τη βάση ενός προγράμματος που θα ξεπεράσει το κενό της τρέχουσας πολιτιστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το “Music Moves Europe είναι ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία ενός προγράμματος προσαρμοσμένου στις ανάγκες της μουσικής βιομηχανίας “, σχολίασε ο καθηγητής Jens Michow. Η έναρξη του προγράμματος στήριξης αναμένεται – σύμφωνα με τις κοινοβουλευτικές αποφάσεις – μόνο μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος το 2020.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος θα αφορούν αρχικά την επαγγελματική εξειδίκευση των καλλιτεχνών, τη προώθηση επιχειρηματικών επενδύσεων και καινοτόμων επιχειρήσεων στη μουσική βιομηχανία, τη συλλογή δεδομένων της βιομηχανίας καθώς και η αύξηση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων στον τομέα της μουσικής. Επιπλέον, το έργο στοχεύει να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η μουσική βιομηχανία ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής αλλαγής ή της ψηφιοποίησης.

Το επόμενο βήμα θα αφορά ένα προσαρμοσμένο ευρωπαϊκό μουσικό πρόγραμμα με προϋπολογισμό που να αντικατοπτρίζει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική συμβολή του κλάδου. Προς το παρόν, για να διασφαλίσουμε ότι η “Μουσική … θα κινήσει την Ευρώπη” για πολλά χρόνια, καλούμαστε να προωθήσουμε την έκκληση προς το Πρόεδρο Juncker όσο το δυνατόν περισσότερο.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit