Οι εταίροι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Γιορτή της Μουσικής (ΑΜΚΕ ΜΕΣΟ για την Ελλάδα) θα παρευρεθούν στο Ευρωπαϊκό συνέδριο για την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών εκδηλώσεων της Γιορτή της Μουσικής (Fête de la Musique) στο Παλέρμο.

Το ιταλικό Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουρισμού, ο Δήμος του Παλέρμο και η AIPFM, Ιταλική Ένωση για την Προώθηση της Festa della Musica, διοργανώνουν την Ευρωπαϊκή Συνάντηση διοργανωτών της Γιορτής της Μουσικής (Fête de la Musique) στο πλαίσιο του «Εργαστηρίου Διαλόγου μεταξύ πολιτισμών «που διοργανώνεται στο Παλέρμο, στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2018.

Η συνάντηση θα επικεντρωθεί σε συνεργασίες που θα επιτρέψουν την αναζωογόνηση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού  δικτύου καλλιτεχνικής συνεργασίας, υποστηρίζοντας τις βασικές αρχές του θεσμού, όπως οι ελεύθερες για το κοινό εκδηλώσεις, η χρήση δημόσιων και πολιτιστικών χώρων των πόλεων, η συμμετοχή όλων των μουσικών, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, η αξιοποίηση τοπικών καλλιτεχνικών δυνάμεων χάρη στην κινητοποίηση σχολείων, θερμοκηπίων, μουσικών ενώσεων, διοργανωτών και διαχειριστών εκδηλώσεων κ.α.

Το ερχόμενο Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των Ελλήνων Διοργανωτών της Γιορτής της Μουσικής στο Λουτράκι! 

Ακολουθεί το ΔΤ από το Ευρωπαϊκό  δίκτυο:

European Music Day Association partners attend European Meeting of Music Day / Fête de la Musique organisers in Palermo, in a significant opportunity to collaborate with other european networks.

The Italian Ministry of Cultural Heritage and Tourism, the City of Palermo and AIPFM, Italian Association for the Promotion of the Festa della Musica,  organize a European Meeting of the Music Day / Fete de la Musique organizers in the framework of the «Laboratory of dialogue between Cultures» organized in Palermo, European Capital of Culture 2018.

The meeting will focus on exchanges that could allow us to recreate an operational network of artistic collaboration for the Music Day /Fête de la Musique events, ensuring its founding principles, namely the free events, the use of public and cultural spaces of the cities, the participation of all musicians, they are amateurs or professionals, the valorization of the local artistic resources thanks to the mobilization of schools, conservatories, musical associations, promoters and event managers, remaining an event open to all musical types of events and music genres.

As a first step, a first meeting to present each organization will be held on Friday 9 March, after the instutional welcome, as it seems important to get a general overview of the Music Day / Fête de la Musique in respective countries, namely the conditions in which it takes place, the national and local institutions who possibly intervene in organization and financing, the dimensions which it occupies within each country, the communication means and supports, the intentions of each one in terms of national development of the event, and finally your expectations in terms of international collaboration.

PROGRAMME

European Meeting of Music Day / Fête de la Musique organisers

Palermo 9th & 10th of March 2018

Friday 9th of March

 12:00 p.m. Arrival of the participants and installation at hotel.

 1:00 p.m. Welcome Lunch.

 3:00 p.m. Opening of the meeting.

  • Welcome address by Andrea Cusumano, Palermo City Assessor
  • Welcome address by Marco Staccioli, AIPFM President
  • Welcome address by Paolo Masini, Adviser to the Minister of Culture (MiBACT)
  • Welcome address by Jack Lang

 4:30 p.m. Coffee break.

 5:00 p.m. Presentation of the present Partners, their associations and the various projects of the Local Fête de la Musique.

 7:30 p.m. Closing of the session.

 10:00 p.m. Concert with preview of showcase artists for international exchanges.

Saturday 10th of March

 9:00 a.m. Proposals for joint projects and artistic exchanges.

 11.30 a.m. Press conference with presentation of European projects.

 12:30 p.m. Closing of the session.

 2:00 p.m. End of the meeting.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit